top of page

ULIVETI: OM OSS

Sidan 2014 har Giovanni og Nils Johan drivi garden og produlsjonen i Uliveti saman med dyktige folk i Solopaca.

 

Hovudaktiviteten vår er dyrking av oliven og produksjon av ekstra virgin olivenolje. I tillegg beskjærer me tre - for oss og for andre bønder - og organiserer opplevingar og matkurs i og rundt Solopaca. Denne aktivieten gjer me i bedrifta Uliveti Experience.

Me har to distribueringskanalar utanfor Italia. Ein er i Noreg, der Giovanni og Nils Johan også bur og jobbar, og den andre i Sverige. 

Videoproduksjon og utvikling:  Fabio Desiato, Fade Production ©

KVEN ME ER

Giovanni Filippo Cozzi

Giovanni Filippo Cozzi

PARTNER & MANAGING DIRECTOR Giovanni er ansvarleg og koordinerer alle aktivitetane til Uliveti.

Nils Johan Svalastog Garnes

Nils Johan Svalastog Garnes

PARTNER & MANAGING DIRECTOR Nils Johan er ansvarleg for eksport og salg og deltek i alle aktivitetene i Uliveti.

Michele Bucciero

Michele Bucciero

PARTNER & AGRONOMIST

Antonio Petrucci

Antonio Petrucci

SPECIALISED AGRICULTURAL WORKER & HMS-ansvarleg. Antonio sitt arbeid inkluderer hausting og stell av oliventeigane. Antonio deltek også i planlegginga av utviklinga av jordbruksplanen vår. Antonio jobbar også i produksjonslokala der han er ansvarleg for tapping og ferdigstilling av produkta våre.

Francesco Marino

Francesco Marino

AGRICULTURAL WORKER. Francesco sine oppgåver er hausting, beskjæring og stell av oliventeigane. Francesco er også ansvarleg for behandling av tre og jordsmonn. Francesco jobbar også i produksjonslokala med tapping og ferdigstilliing av produkta våre.

Alhassan Yussif

Alhassan Yussif

AGRICULTURAL WORKER. Alhassan sine oppgåver er hausting, beskjæring og stell av oliventeigane. Alhassan jobbar også i produksjonslokala med ferdigstilliing av produkta våre.

Pio Forgione

Pio Forgione

AGRONOMKONSULENT. Pio er ein ung agronom som har sterk tilknytning til landbruket i Solopaca. I Uliveti er Pio ansvarleg for monitorering av bløming og utviklinga av oliven i tillegg til sjekke landområda for fluger.

Luigi Cutillo

Luigi Cutillo

rådgjevar Uliveti Experience

VÅRE VERDIAR

20221010_082258_edited.jpg

LIKSKAP, RESPEKT, VERDIGHET OG RETTFERD

I Uliveti bygger me samhald og menneske utan diskriminering av kjønn, opphav, alder eller anna bakgrunn.


Produksjonen vår har fokus på berekraft og natur.  Derfor brukar me kun ikkje-intensive og økologisk jordbruk og ynskjer ein salgsmodell der det er kort avstand mellom produsent og sluttbrukar.

bottom of page